Zostały 3 dni. Przedsiębiorco, do 19 maja uzupełnij numer PESEL w CEIDG!

Podawanie numerów PESEL w Ewidencji Działalności Gospodarczej nie było kiedyś obowiązkowe. Ale od pewnego czasu jest. A dokładnie od 19 maja 2016 r. Tego bowiem dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, uchwalona 25 września 2015 r. Dość dawno, ale rozwiązania w niej przewidziane możesz boleśnie odczuć właśnie teraz!

Otóż art. 61 tej ustawy przewidział następujące rozwiązanie: obowiązek uzupełnienia wpisu do CEIDG o numer PESEL.

Ustawa dała nam, przedsiębiorcom, dwa lata na wykonanie tego obowiązku. I te dwa lata mijają już za 3 dni, czyli 19 maja 2018 r.

A co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz? Otóż skutki zaniedbania wskazuje ust. 2 w tym art. 61:

Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Uwaga zatem – nie może wykreślić, tylko WYKREŚLA. Nie będzie żadnych wezwań czy pouczeń. To będzie automat.

I przepis ten obowiązuje nadal, mimo tego, że Konstytucja biznesu uchyliła ustawę o swobodzie działalności.

Skutki wykreślenia z CEIDG są bardzo poważne – w zasadzie nie można legalnie prowadzić działalności.

Niestety, nie sprawdzisz w internecie, czy Twój PESEL jest wpisany – tych danych się nie ujawnia. Musisz zatem zadzwonić albo sprawdzić osobiście.

A zatem, jeżeli nie chcesz mieć problemów – uzupełnij dane. Możesz to zrobić przez Internet (przez ePUAP) lub tradycyjnie, w okienku.

Nie ma już na co czekać, pędź do Urzędu Gminy! 

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły