Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to nowość w naszym systemie prawa. Na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie wie jak ta spółka będzie funkcjonowała w praktyce, jednakże my przybliżymy tę wizję naszym Czytelnikom.

W tym celu będziemy pisać artykuły nie tylko o przepisach regulujących Prostą spółkę akcyjną. Opiszemy podobne regulacje, które już zostały wprowadzone w innych państwach. Zastanowimy się nad przyjętymi rozwiązaniami przez naszego ustawodawcę – czy one będą sprzyjać przedsiębiorcom?

Pomożemy startupom oraz przedsiębiorcom, którzy w Prostej spółce akcyjnej widzą swoją przyszłość. Zakładanie, przekształcanie, prowadzenie – z nami wszystko się uda.

Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wchodzą w życie w 2021 r. Z nami doskonale się na to przygotujecie.