Wniosek o ustanowienie kuratora dla spółki

Wniosek o ustanowienie kuratora dla spółki

Pisaliśmy ostatnio wniosek o ustanowienie kuratora dla jednej z „naszych spółek” (spółki z o.o.) jakiś czas temu. Dlaczego? Bo najpierw, z funkcji członka zarządu zrezygnowała jedna osoba. Zgodnie z umową spółki zarząd liczy 3 osoby. Faktycznie były tylko 2 osoby. Uzupełnienie składu zarządu powinno być dokonane przez radę nadzorczą. Niestety, jeden z członków rady nadzorczej (liczącej 5 osób, zgodnie z umową spółki) również złożył rezygnację z pełnienia funkcji – pozostały 4 osoby w tym organie.

Rada nadzorcza bez wymaganej ilości osób jest tak naprawdę organem nieistniejącym. Nie może uzupełnić składu zarządu. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników także nie jest możliwe – wymaga to uchwały zarządu, a przecież on nie istnieje (jest w nim za mało osób: jest to tzw. zarząd kadłubowy, o którym pisałam tutaj). Jednym słowem: pat organowy 🙂

Jeden ze wspólników Spółki wystąpił wobec tego o ustanowienie kuratora. Kurator – powołany na mocy art. 42 K.c. – zwołał Zgromadzenie i doprowadził do uzupełnienia składu rady nadzorczej.

Co więc powinien zawierać taki wniosek o kuratora dla Spółki?

  1. Wniosek kierujemy do Sądu Rejonowego, odpowiedniego wydziału gospodarczego, zajmującego się sprawami Krajowego Rejestru Sądowego (w Toruniu jest to Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
  2. Wnioskodawcą w naszym przypadku był wspólnik, uczestnikiem postępowania musi być wobec tego Spółka, dla której kurator ma być ustanowiony.
  3. W samym petitum pisma należy zgłosić wniosek o ustanowienie kuratora.
  4. Uzasadnienie musi być dopasowane do konkretnej sytuacji – należy w nim opisać, co takiego stało się ze Spółką, że wymaga ona kuratora.
  5. Oczywiście należy uiścić opłatę sądową – będzie to 300 zł, zgodnie z art. 59 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. „Cena” wniosku zmieniła się, odkąd sprawy o kuratora rozpatrują sądy rejestrowe, nie zaś rodzinne (czyli od kwietnia 2010 r.). W starszych wzorach możesz znaleźć jeszcze wskazanie (nieprawidłowe) na konieczność wniesienia opłaty 40 zł.

Jeszcze jedna uwaga na marginesie – pamiętaj o zabezpieczeniu środków na wynagrodzenie kuratora. Sąd rejestrowy w pierwszej kolejności przyznaje wynagrodzenie z dochodu lub majątku osoby, dla której kurator został ustanowiony. Jeśli środków takich Spółka by nie posiadała – przyznaje wynagrodzenie od wnioskodawcy. Jeśli sprawa o ustanowienie kuratora byłaby prowadzona z urzędu – wtedy ewentualnie wynagrodzenie mogłoby zostać przyznane ze środków Skarbu Państwa. O tym możesz przeczytać w uchwale Sądu Najwyższego III CZP 4/15.

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *