Jak odwołać likwidację spółki z o.o.?

Jak odwołać likwidację spółki z o.o

Ruszyło już wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Według stanu na 5 maja 2020 r. PFR przekazał już prawie 8 miliardów zł na pomoc dla biznesu! Wsparcie PFR istotnie może stanowić realną pomoc dla przedsiębiorców. Niestety, część przedsiębiorców obawiając się epidemii podjęła decyzję o likwidacji biznesu. Czy to można odkręcić? Jak odwołać likwidację spółki, żeby skorzystać z Tarczy Finansowej?

Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR

Żeby skorzystać z Tarczy Finansowej trzeba prowadzić „pełną” działalność. Beneficjentami Programu mogą być bowiem przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku m.in. nie otworzyli likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.

A zatem, jeśli doszło do otwarcia likwidacji, np. w wyniku podjęcia przez wspólników uchwały, przedsiębiorca nie może ubiegać się o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR. Nie oznacza to, że wszystko już stracone. Czasem możliwe jest np. „cofnięcie” otwarcia likwidacji i stworzenie sobie szansy na udział w Programie.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. na skutek podjęcia uchwały wspólników

Spotkałam się z sytuacją, gdy wspólnicy niejako z „ostrożności” postanowili zamknąć spółkę (działającą, ale w zasadzie bez przychodów z powodu epidemii).  I podjęli uchwałę o likwidacji. Jedną z przyczyn likwidacji spółki z o.o. jest właśnie uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. Z chwilą podjęcia uchwały dochodzi do otwarcia likwidacji (art. 274 § 1 k.s.h.). Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki likwidator powinien w ciągu tygodnia zgłosić do KRS otwarcie likwidacji.

Czy uchwałę o rozwiązaniu spółki można uchylić?

Tak, można. Ale trzeba pamiętać, że momentem, który kończy istnienie spółki, jest jej wykreślenie z rejestru. Wykreślenie następuje po przeprowadzeniu likwidacji (co trwa kilka miesięcy).

Do momentu złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru „cofnięcie” likwidacji jest stosunkowo proste – wymaga jedynie podjęcia przez wspólników jednomyślnie uchwały o dalszym istnieniu spółki (art. 273 k.s.h.).

Po złożeniu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru wciąż jest jeszcze szansa na cofnięcie decyzji – wystarczy najpierw cofnąć wniosek o wykreślenie spółki z KRS, a potem podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki.

Po podjęciu takiej uchwały przez wspólników, likwidator musi złożyć wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie wpisu o likwidacji w terminie 7 dni od jej podjęcia.

A zarząd spółki może złożyć wniosek o subwencję w ramach Tarczy finansowej, bo nie będzie już w stanie „po otwarciu likwidacji”.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie zapraszam na pozostałe blogi:

Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.

Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – porady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.

Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.

Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.

Photo by Christian Dubovan on Unsplash

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *