Jakie przepisy Konstytucji biznesu nie weszły w życie od 30 kwietnia 2018 r.

Mimo tego, że zasadnicza część tzw. Konstytucji biznesu obowiązuje od 30 kwietnia, to część regulacji wejdzie w życie nieco później. Przyjrzyjmy się zatem tym rozwiązaniom, które jeszcze oczekują na wejście w życie.

Żeby wyjaśnić o co chodzi z tymi datami wejścia w życie, należy najpierw przypomnieć, że pakiet Konstytucji biznesu tworzy 5 różnych ustaw. Wśród nich jest tzw. ustawa wprowadzająca, czyli taka która wskazuje datę wejścia pozostałych czterech ustaw „merytorycznych”.

A te przepisy o datach też nie są proste.

Po pierwsze jest tak, że już w samym przepisie wprowadzającym m.in. Prawo przedsiębiorców jest wyjątek od jednoczesnego wejścia w życie całej ustawy. O tym wyjątku pisałem tutaj:

Przedsiębiorca sprawę w urzędzie załatwi przez zwykły email

Po drugie sama ustawa wprowadzająca też wejdzie w życie w różnych terminach. I właśnie o tym chcę dzisiaj napisać.

Oczywiście, zasadnicza cześć Konstytucji biznesu weszła w życie 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli 30 kwietnia 2018 r. Tak jest też z ustawą zawierającą przepisy wprowadzające. Z wyjątkami wskazanymi w art. 236:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)  art. 184, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;

2)  art. 185, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.;

3)  art. 188, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Na co zatem będziemy jeszcze oczekiwać?

[art. 184] – 1 lipca 2018 r., a więc z początkiem wakacji, wejdą w życie zmiany także „świeżej” ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmiany dotyczą głównie rejestru podmiotów prowadzących działalność turystyczną oraz możliwości zawieszenia działalności przez takiego przedsiębiorcę.

[art. 185]11 lipca 2019 r., zatem najpóźniej z całej Konstytucji biznesu, wejdą w życie zmiany w ustawie (także zresztą z 24 listopada 2017 r.) o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to zatem przypadek zmiany ustawy zmieniającej. A chodzi jedynie o to, że powstanie rejestr producentów tablic i ich wtórników, który będzie działalnością regulowaną w rozumieniu Prawa przedsiębiorców. Jest zmiana wybitnie techniczna, bez żadnego znaczenia merytorycznego.

[art. 188] – 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy jeszcze nowszej ustawy (z dnia 15 grudnia 2017 r.) o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. poz. 2486 oraz z 2018 r. poz. 378). Ta zmiana nie ma również żadnego znaczenia merytorycznego.

Po co zatem w ogóle inne terminy wejścia w życie tych przepisów? Ano chodzi o to, że ustawa zmienia przepisy które same jeszcze nie weszły w życie. Np. ustawa o usługach turystycznych wejdzie w życie 1 lipca 2018 r., zatem jej zmiana też musi wówczas zacząć obowiązywać.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *