Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje stosunku klient – prawnik.

Autorzy bloga nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do treści. Treść bloga jest wyrazem poglądów autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska Kancelarii. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autorzy bloga ponadto nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.

*****