The goal of the authors of the polish Business Constitution is, among others, combining in one legal act provisions regarding cross-border service activities, branches and representative offices of foreign entrepreneurs as well as other rules of conducting business by foreign companies in Poland. This is to be served by the new Act on the rules for the participation of foreign entrepreneurs and other foreign persons in the course of trade on the territory of the Republic of Poland.
With the entry into force of the polish Business Constitution, the existing regulations concerning foreign entrepreneurs will be lost. Will it influence the functioning of foreign companies somehow?
To some extent, yes. It results from art. 205 of the Act introducing the polish Business Constitution. Pursuant to this provision, a foreign entrepreneur must submit a motion to delete him from the National Court Register (KRS) within 9 months of the entry into force of the Business Constitution. If such a request is not submitted then the registration court ex officio deletes the foreign enterprise from the KRS.
At the same time, a foreign entrepreneur – who intends to continue business in Poland – must take other actions. The law requires him to submit an application for entry of a branch of a foreign entrepreneur or to the National Court Register (company) or to the Central Register and Information on Economic Activity (person).
If such a request is submitted on time and the branch is entered into the National Court Register or records, the entrepreneur will still have all the existing rights and obligations resulting from concessions, permits and concessions granted earlier (unless the act or concession provides otherwise).
Therefore, should foreign entrepreneurs be afraid of the business constitution? Probably not, but they should remember to complete deadlines for necessary formalities.

Regulacje prawne nazwane ładnie Konstytucją biznesu to w rzeczywistości aż pięć ustaw. Dopiero rozpoczęły się prace parlamentarne nad tymi projektami, ale warto w jednym miejscu zebrać wszystkie projekty.

Dlaczego?

Dlatego, że projekt posiada swoje uzasadnienie. A do uzasadnienia trzeba czasami sięgać w przypadku wątpliwości. One bowiem wskazują, co autor miał na myśli. Stanowią zatem bezcenne źródło informacji. Dlatego w jednym miejscu zebrałem linki do tej piątki:

Ustawa Prawo przedsiębiorców – Druk nr 2051

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – Druk nr 2052

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – Druk nr 2053

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Druk nr 2054

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – Druk nr 2055.

Zapraszam do lektury projektów i uzasadnień.

W każdej ustawie bardzo ważne są te normy, które dotyczą innych ustaw – przepisy zmieniające i uchylające. Nie inaczej jest w przypadku Konstytucji biznesu.

W tym jednak przypadku zmian jest tak wiele, że autorzy projektu zaproponowali ujęcie ich w osobnej ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Projekt ustawy oraz uzasadnienie dostępne są tutaj: (Druk nr 2055).

Ustawa ta w całości usunie z porządku prawnego trzy inne ustawy, w tym dobrze wszystkim znaną i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta miała około 70 nowelizacji i doczekała się 6 tekstów jednolitych (ostatni 8 listopada 2017 r.). Jej główną wadą były niedoskonałe regulacje dotyczące kontroli. Czy w Prawie przedsiębiorców będzie to lepiej uregulowane? Zobaczymy.

Ponadto uchylona zostanie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (tak, tytuł ustawy nie uległ do tej pory zmianie). Ta ustawa obecnie nie ma większego znaczenia praktycznego, ale swoje zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski posiada.

Moc straci także ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę tę zastąpić ma ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Druk nr 2054).

Jakie praktyczne znaczenie ma uchylenie tych ustaw? O tym w kolejnych wpisach.

Pismem z dnia 21 listopada 2017 r. do Sejmu przesłany został projekt najważniejszej ustawy wchodzącej w skład Konstytucji biznesu, czyli Prawo przedsiębiorcy (Druk nr 2051). Warto zapoznać się z tym projektem, zmiany w toku prac parlamentarnych nie będą zapewne jakieś obszerne. Druk 2051 (projekt + uzasadnienie)  dostępny jest tutaj.

Cała projektowana ustawa liczy 72 artykuły, nie jest to więc zbyt długi akt prawny. To dobrze, czasami im mniej tym lepiej. Także w tworzeniu prawa liczy się jakość a nie ilość.

Ustawa będzie regulowała przede wszystkim kwestie dotyczące podejmowania, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej (Rozdział 2). Mam nadzieję, że w końcu usystematyzuje te kwestie, tak ważne zwłaszcza dla każdego początkującego przedsiębiorcy.

Ponadto w ustawie znajdą się przepisy o załatwianiu spraw z zakresu działalności gospodarczej (Rozdział 3). To takie zasady współpracy pomiędzy organami administracji a firmami. Kolejny rozdział dotyczy reglamentacji działalności, czyli tego, co będzie wymagało koncesji.

Rozdział 5 to kwestie bardzo ważne w praktyce i nigdy do tej pory dobrze nieuregulowane, czyli ograniczenia kontroli działalności gospodarczej. Sądzę, że na te przepisy czekają przedsiębiorcy borykający się z długimi kontrolami organów administracji. Jest to zarazem najobszerniejszy rozdział w ustawie, dlatego mam nadzieję na dobre rozwiązania.

W zasadzie ostatni, 6 Rozdział – ale wcale nie najmniej ważny – to zasady opracowania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego. Bardzo mnie to interesuje jako prawnika i praktyka. Po raz pierwszy w randze ustawy zebrano postulaty dotyczącego tego jak tworzyć prawo dla biznesu.

Jakie dokładnie regulacje zawarte są w tych przepisach? Czy rozwiązania te spełnią pokładane w nich nadzieję? O tym właśnie chcemy pisać w tym serwisie.

W ostatni piątek, 12 stycznia 2018 r., sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji zajęła się rządowym projektem czterech ustaw tworzących pakiet Konstytucji biznesu. Prace Komisji obejmowały: projekt ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051), ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052), ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053) oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054). Piąta ustawa z tego pakietu, czyli przepisy wprowadzające (chyba najobszerniejsza z tych ustaw), będzie procedowana niedługo.

Przyjęte przez Komisję poprawki nie wydają się znaczące.

1 23 24 25 26 Strona 25 z 26