Kontrola działalności gospodarczej w nowej ustawie Prawo przedsiębiorców

Problem kontroli działalności gospodarczej spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Choć badania pokazują, że przedsiębiorcy najbardziej boją się niestabilności prawa oraz nadmiaru obowiązków biurokratycznych, w świadomości wielu osób to kontrola skarbówki czy ZUSu jest wciąż przerażająca. Najbardziej uczciwy przedsiębiorca będzie się obawiał, że jak urzędnik się uprze, to „coś” znajdzie. Na szczęście – kontrola to nie samowolka. Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy są chronieni przez ustawę – Prawo przedsiębiorców, a dokładnie – przepisami zawartymi w jej rozdziale V „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej„.

Nie ma co ukrywać – rewolucji w tym zakresie nie ma i nie będzie. Istniejące obecnie i zachowane w Prawie przedsiębiorców wszelkiego rodzaju ograniczenia wpływają pozytywnie na powstrzymanie ingerencji w wolność działalności gospodarczej. Te ograniczenia dotyczą przede wszystkim liczby kontroli działalności gospodarczej, ich intensywności czy sposobu prowadzenia.

Ustawa Prawo przedsiębiorców w większości jedynie porządkuje kwestie dotyczące kontroli zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. U.s.d.g. znowelizowała w tym zakresie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Już wtedy dodano przepisy dot. m.in.:

  • konieczności prowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności przed dokonaniem kontroli;
  • zasady udostępniania książki kontroli (w szczególności w formie elektronicznej);
  • zakaz prowadzenia powtórnej kontroli o tym samym przedmiocie.

Zostaje zachowana (wprowadzona także 1 stycznia 2017 r.) instytucja skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli (art. 59 ust. 14 i 15 Prawa przedsiębiorców).

Zgodnie z tymi przepisami w razie przewlekłości czynności kontrolnych przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje czynności kontrolnych. Do skargi tej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczące skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 59 ust. 15 ustawy).

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *