Konstytucja biznesu. Kiedy wchodzi w życie?

Data jeszcze nie jest pewna na 100%. Odpowiedzi na to pytanie trzeba będzie szukać w ustawie wprowadzającej pakiet ustaw tworzących Konstytucję biznesu. W każdej z ustaw „merytorycznych” projektowany jest bowiem taki przepis końcowy:

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia … – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. …).

Jest to zatem odesłanie do ustawy „technicznej”. W tej zaś ustawie, w art. 1 ust. 1 jest taka propozycja dotycząca Prawa przedsiębiorców (najważniejszej z ustaw):

Ustawa z dnia … – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2018 r.

Zatem co do zasady Konstytucja biznesu ma wejść w życie w czwartek, 1 marca 2018 r.

Wskazany powyżej wyjątek dotyczy ulgi dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (o czym będziemy jeszcze pisać).

A jak będzie w rzeczywistości z tym wejściem w życie? To zależy od tempa prac w parlamencie.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *