Konstytucja biznesu a przedsiębiorca zagraniczny

Celem autorów Konstytucji biznesu jest m.in. połączenie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących transgranicznej działalności usługowej, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz innych zasad prowadzenia biznesu przez firmy zagraniczne w Polsce. Służyć temu ma nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu stracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych. Czy wpłynie to jakoś na funkcjonowanie firm obcych?

W pewnym zakresie tak. Wynika to z art. 205 ustawy wprowadzającej Konstytucję biznesu. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca zagraniczny musi w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie Konstytucji biznesu złożyć wniosek o wykreślenie go z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli wniosek taki nie zostanie złożony to sąd rejestrowy z urzędu wykreśli przedsiębiorstwo zagraniczne z Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym samym terminie przedsiębiorca zagraniczny – który zamierza dalej prowadzić biznes w Polsce – musi podjąć jeszcze inne działania. Prawo nakazuje mu bowiem złożyć wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego albo do KRS (spółka) albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoba fizyczna).

Jeżeli wniosek taki zostanie złożony w terminie i oddział zostanie wpisany do KRS lub ewidencji, to przedsiębiorca nadal będzie posiadał wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z koncesji, zezwoleń i ulg przyznanych wcześniej (o ile ustawa lub koncesja nie stanowią inaczej).

Czy zatem przedsiębiorcy zagraniczni powinni obawiać się Konstytucji biznesu? Raczej nie, ale powinni pamiętać, żeby dopełnić terminów na niezbędne formalności.

Więcej o likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego przeczytasz na naszym blogu „Zakończenie działalności”:

http://zakonczeniedzialalnosci.pl/2018/01/08/likwidacja-oddzialu-spolki-gdy-nie-ma-juz-przedsiebiorcy-zagranicznego/

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *