Działalność gospodarcza – definicja po nowemu. Co się zmieni?

Aby to, co robimy w życiu, móc kwalifikować jako „działalność gospodarcza”, muszą nasze działania spełniać kilka warunków. Wprowadzenie nowego Prawa przedsiębiorców i zastąpienie nim ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wiąże się ze zmianą tych warunków. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak wyłącznie pożegnanie z dotychczasowymi ograniczeniami, które w praktyce nie działały.

Dotychczasowa definicja

„Działalność gospodarcza” definiowana  jest obecnie (art. 2 u.s.d.g.) jako:

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Nowa „działalność gospodarcza” – co się zmienia?

Co się zmienia? Definicję skrócono i usunięto z niej wskazanie rodzajów działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza to:

zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Nie będzie już trzeba kwalifikować naszej działalności jako działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż lub działalności zawodowej. Podział ten był niedoskonały oraz niekiedy nierozłączny w sposób mało sensowny. Przecież możemy prowadzić jednocześnie działalność zarówno usługowo-budowlaną, jak i wytwórczo-handlową, a obie te działalności mogą być także dodatkowo zawodowe. Wyliczenie miało w założeniu być bardzo szerokie – i było, ale nie stanowiąc ograniczenia nie jest potrzebne.

Elementy nowej definicji

Warto wskazać, co kryje się pod przesłankami działalności gospodarczej w nowej-starej definicji tego pojęcia:

(1) zorganizowanie – muszą być wykorzystane konkretne składniki materialne i/lub niematerialne w definicji, połączone w sensowny funkcjonalny kompleks, który może uczestniczyć w obrocie gospodarczym. „Zorganizowanie” oznacza również podjęcie działań, które czynią naszą działalność widoczną na zewnątrz, np. baner reklamowy, wynajęcie lokalu i zagospodarowanie witryny sklepowej.

(2) zarobkowy charakter – uwaga! Nie jest to tożsame z przynoszeniem dochodu! Możemy ponieść stratę w naszym biznesie i jest to normalne i logiczne, natomiast musimy się nastawić na zysk. Niezarobkową będzie działalność, która od początku zakłada, że nie będziemy czerpać z niej zysku.

(3) ciągłość – wykonujemy pewne czynności regularnie i powtarzalnie. Jednorazowa akcja ze sprzedażą truskawek z ogródka wszystkim sąsiadkom nie czyni z nas przedsiębiorcy. Natomiast jeśli raz do roku sprzedajemy nasze owoce do hurtowni albo na targu, ale czynimy to regularnie co roku i takie są nasze założenia przy rozpoczynaniu działalności, to oczywiście jest to działalność ciągła. Ciągłość nie musi być tożsama z nieprzerwanym wykonywaniem danych czynności.

(4) we własnym imieniu – prowadzenie działalności na swoją rzecz i zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu.

Nasza ocena zmiany definicji „działalności gospodarczej”

Zmianę, którą wprowadzić chce ustawodawca, należy ocenić bardzo pozytywnie. Nie ma sensu utrzymywanie archaicznej już definicji działalności, zwłaszcza w sytuacji, gdy faktycznie posługiwano się jedynie wybranymi przesłankami, pomijając rodzaje działalności gospodarczej.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *