Zawieszenie działalności gospodarczej – nowe zasady

Zawieszenie działalności gospodarczej 2018r. 

Duża część waszych zapytań dotyczy zawieszenia działalności gospodarczej. Pisaliśmy na ten temat już w styczniu:

Zawieszenie działalności na czas nieokreślony od marca 2018 r.

Chcąc ułatwić Wam znalezienie odpowiedzi postanowiliśmy też zebrać w jednym miejscu główne zasady umożliwiające zawieszenie działalności na czas określony i nieokreślony.

Komu przysługuje zawieszenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 22 ust 1 prawa przedsiębiorców zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Na jaki okres możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Tutaj mamy dwie sytuacje, ustawodawca przewidział inne zasady dla osoby fizycznej wpisanej do CEIDG, a inne dla przedsiębiorcy wpisanego do KRS.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. (art. 23 ust. 1 prawa przedsiębiorców)

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. (art. 23 ust. 2 prawa przedsiębiorców)

Zawieszenie działalności gospodarczej w praktyce:

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, wnioski te znajdziecie tutaj:

Zawieszenie działalności gospodarczej

miroslaw-uziemblo
Podobne artykuły