Zasady korzystania z Ulgi na start

Początki bycia przedsiębiorcą nie są proste. Poza oczywistym wykonywaniem zleconej pracy związanej z prowadzoną przez nas działalnością, spoczywają na nas nowe obowiązki, z którymi nie musielibyśmy się spotkać pracują na etacie. Jednym z takich obowiązków jest opłacanie składek ZUS. Dla początkującego przedsiębiorcy jest to nierzadko duże obciążenie. Rzadko kto przecież od razu zdobywa wiele zleceń, z których może spokojnie opłacić wszystkie składki. Mimo, że “świeży” przedsiębiorca może korzystać z tzw. “małego zusu” (w 2018 r. ok. 520zł) to i tak jest to często duża część jego zarobków.

Ulga na start – lekarstwo na trudy rozkręcenia biznesu

Receptą na tę sytuację miało być wprowadzone przez Konstytucję Biznesu rozwiązanie o nazwie Ulga na start, którą szeroko omówiliśmy w poniższym wpisie:

Ulga na start – kiedy przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS?

Ulga na start, a raczej problem na start

Coś co miało być niejako zbawieniem dla początkujących przedsiębiorców, przez jedną interpretację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozgrzało swerwisy informacyjne i podniosło ciśnienie wielu przedsiębiorcom. Otóż ZUS w swojej interpretacji stwierdził, że “korzystający z nowych ulg nie będą traktowani przez ZUS jako przedsiębiorcy, ale zleceniobiorcy.” Było to bezpośrednie uderzenie nie tylko w jeden z najgłośniejszych projektów rządu, ale również w samych przedsiębiorców. Traktowanie ich jako zleceniobiorców, oznaczałoby że składkę za nich odprowadzać będzie usługobiorca, co spowodowałoby wzrost ceny usługi.

Z interpretacją można zapoznać się tutaj -> interpretacja

Zasady korzystania z Ulgi na start

Do całej sytuacji dość szybko odniosło się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które wraz z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wydały wspólne stanowisko, opisujące zasady korzystania z Ulgi na start. Możemy w nim przeczytać, że:

zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

Stanowisko ZUS

Do samej sprawy odniósł się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych w udostępnionej na swojej stronie informacji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której  zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

Całość informacji znajdziecie tutaj.

Jedna interpretacja wystarczyła by w Internecie się zagotowało, oficjalne stanowiska trochę ostudzą emocje, a przyszłość pokaże jak wszelkie rozliczenia wyjdą w praktyce.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *