Kasa fiskalna w działalności nieewidencjonowanej

Działalność nieewidencjonowana

Pisaliśmy już o tym, że ustawa Prawo Przedsiębiorców wprowadza pojęcie działalności nieewidencjonowanej. Nie jest to działalność gospodarcza, choć ma z nią dużo wspólnego, przypomnę więc jaka jest jej ustawowa definicja:

działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej

Zaś więcej w tym temacie przeczytacie we wpisie:

Działalność nieewidencjonowana w Prawie przedsiębiorców

Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię, która rodzi wiele zapytań, a mianowicie tytułowe zagadnienie: kasa fiskalna w działalności nieewidencjonowanej. 

Faktura w działalności nieewidencjonowanej

O tym czy osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną może wystawiać fakturę wspominaliśmy w tym wpisie.

Kasa fiskalna w działalności nieewidencjonowanej

Najpierw muszę podkreślić, że kasa fiskalna dotyczy tylko sytuacji gdy sprzedaży dokonujesz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, co do zasady będziesz wystawiał faktury. Podstawowe informacje odnośnie kas fiskalnych znajdują się w ustawie o VAT.

Możemy wyróżnić trzy kategorie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Podatnik może mieć obowiązek stosowania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży, może stosować kasę fiskalną dobrowolnie lub może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Obowiązkowa kasa fiskalna, w działalności bez rejestracji

Wykonując działalność bez rejestracji obowiązkowo od pierwszej sprzedaży należy stosować kasę fiskalną, w przypadku:

 1. dostawy m.in. :
  • gazu płynnego,
  • części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 2. świadczenia usług:
  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia, przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Nowe usługi objęte obowiązkiem rejestracji w kasie fiskalnej

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowi rejestrowania na kasie, bez względu na wysokość obrotu podatnika, podlegają usługi:

 • kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Zasadniczo wymienione powyżej usługi powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Tak będzie od 1.04.2018 r. Ustawodawca wprowadził jednak okres dostosowawczy na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy z tytułu wykonywania tych czynności tracą prawo do zwolnienia podmiotowego, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

Zwolnienie z kasy fiskalnej w działalności bez rejestracji

Jeśli przedmiotem działalności bez rejestracji nie są usługi i towary wymienione wyżej, podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia, więc kasa fiskalna w działalności nieewidencjonowanej nie będzie wymagana. W rozporządzeniu w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas przewidziane są dwa typu zwolnień:

 • podmiotowe ze względu na limit 20 000 zł netto w skali roku. (By można było prowadzić działalność nieewidencjonowaną przychód nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia minimalnego w każdym miesiącu.)
 • przedmiotowe ze względu na rodzaj świadczonych usług (literalnie wymienione są w załączniku do rozporządzenia).

Warto pamiętać, że korzystanie ze zwolnienia przedmiotowego jest obligatoryjne, natomiast ze zwolnienia podmiotowego dobrowolne.

Tak więc kasa fiskalna w działalności nieewidencjonowanej, choć działalności nie musimy rejestrować bywa obowiązkowa. O tym jak połączyć tę działalność z innymi formami zatrudnienia możecie przeczytać tutaj:

Jak połączyć działalność nieewidencjonowaną i inne formy zatrudnienia?

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *