Utrata ważności akcji

Za nami pierwsze walne zgromadzenia, na których podjęte zostały uchwały o wyborze domu maklerskiego, prowadzącego rejestr akcjonariuszy danej spółki. Jednakże to nie jedyny obowiązek nałożony na spółki w związku z dematerializacją akcji. To dopiero początek długiego procesu, którego efektem będzie uzyskanie mocy prawnej przez wpisy w rejestrze i równoczesne unieważnienie akcji dokumentowych.

Utrata ważności akcji dokumentowych wynika z dematerializacji akcji zaplanowanej na dzień 1 marca 2021 r. Po zmianach związanych w wystąpieniem COVID-19 termin ten wydłużono o trzy miesiące tj. właśnie do 1 marca 2021 r.

Dematerializacja akcji i obowiązki spółek

Mówiąc najogólniej, dematerializacja akcji to duże przedsięwzięcie zarówno dla Spółki jak i akcjonariuszy. Od marca 2021 r. wszystkie akcje będą miały formę elektroniczną, co związane jest z wprowadzeniem nowych procedur w spółkach. Te, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa), muszą przygotować się do dematerializacji spełniając szereg ustawowych obowiązków. Dlatego też muszą, chociażby:

  • wybrać dom maklerski (w drodze uchwały WZ),
  • podpisać umowę z wybranym domem maklerskim
  • oraz wezwać akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce, i to aż pięciokrotnie.

Obowiązki akcjonariuszy

Podstawowym obowiązkiem wszystkich akcjonariuszy (z akcji imiennych oraz na okaziciela) jest złożenie dokumentów akcji w spółce. Akcjonariusz składa akcje w spółce na skutek wezwania spółki (jednego z pięciu), ale najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

Czy jest jakaś sankcja za niezłożenie dokumentów akcji na czas?

Zgodnie z postanowieniami ustawy dokumenty akcji tracą moc prawną z dniem 1 marca 2021 r. W tym samym dniu uzyskują moc wpisy w rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższym od marca 2021 r. za akcjonariuszem będzie jedynie osoba wpisana w rejestrze akcjonariuszy.

Czy to oznacza, że akcjonariusze, którzy nie złożyli dokumentu akcji w Spółce, wraz z nadejściem 1 marca 2021 r. nie mają już żadnych uprawnień?

I tutaj dobra informacja dla spóźnialskich. Akcje dokumentowe, mimo że wygasa ich moc prawna, zachowują moc dowodową, ale wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z tego prawa przez pięć lat tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po upływie tego czasu akcjonariusz utraci ochronę swoich praw, jeżeli nie złoży dokumentów akcji w spółce i nie zostanie ujawniony w rejestrze akcjonariuszy.

Czy akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeśli nie złoży dokumentów akcji i nie zostanie wpisany do rejestru?

Uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz nabędzie jeśli najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy. Akcjonariusz musi zatem odpowiednio wcześniej złożyć dokumenty akcji w spółce.

Utrata ważności akcji dokumentowych nastąpi 1 marca 2021 r. Jednakże nie oznacza to, że akcjonariusz traci z tym dniem wszystkie prawa. Spóźnialscy będą mogli to nadrobić aż do 2026 r.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

  • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
  • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
  • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
  • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
  • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
  • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *