Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego

Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego

Kradzież spółki czy też wrogie jej przejęcie to powszechny proceder z uwagi na liczne ułatwienia formalne, prawne czy też faktyczne. Sprzyja temu m. in., daleko idące na przestrzeni ostatnich lat, odformalizowanie jednej z najbardziej popularnych spółek – z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposobów zabezpieczenia spółki jest kilka, a teraz dochodzi kolejny – newsletter Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposobów na kradzież spółki lub jej wrogie przejęcie (czyli takie, które jest w granicach prawa) jest wiele. Najczęściej dochodzi jednak do zmian w zarządzie lub w strukturze właścicielskiej. Na szczęście są również działania, które można podjąć celem zapobieżenia tego typu procederom. Jednym z nich jest uruchomienie newslettera Krajowego Rejestru Sądowego.

Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku kradzieży spółki lub jej wrogiego przejęcia liczy się przede wszystkim szybka reakcja i kontrdziałanie. Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego ma pozwolić osobom zainteresowanym podjąć szybkie działania.

  • Jak to ma działać?

Każda zainteresowana osoba będzie mogła wystąpić z wnioskiem w Portalu Rejestrów Sądowych o automatyczne informowanie jej o wszelkich zarejestrowanych wnioskach oraz wpisach dotyczących konkretnego podmiotu. Ma to być nowa funkcjonalność uruchomiana w systemie PRS.

  • Ile podmiotów?

Każdy będzie mógł wystąpić o newsletter dotyczący 50 wybranych podmiotów.

  • Na jaki czas?

Newsletter obowiązuje przez rok z możliwością przedłużania go na kolejne lata, za każdym razem na rok.

  • Co należy wykazać wnioskując o newsletter?

Przepisy prawa nie przewidują żadnych ograniczeń dotyczących newslettera. Będzie więc możliwe wystąpienie o newsletter dla dowolnych podmiotów, bez konieczności wykazywania interesu prawnego czy też faktycznego.

  • W czym to pomoże przedsiębiorcom?

W momencie otrzymania newslettera z informacją o wniosku, którego nie składaliśmy możemy podjąć natychmiastowe działania. Po pierwsze zweryfikować złożone w sądzie dokumenty. Teraz można to zrobić elektronicznie o czym pisałam tutaj >>

Ale co ważniejsze, możemy wstąpić do postępowania jako uczestnik, wykazując swój interes prawny. W takiej sytuacji musimy być gotowi na przedstawienie w sądzie dokumentów potwierdzających nasze racje np. oświadczenia wspólników, że nie doszło do zmian w zarządzie.

Postanowienia ograniczające przejęcie spółki w umowach spółek

Najtrudniejsze mogą jednak okazać się sytuacje wrogiego przejęcia spółki np. przez konkurencję. Możliwa jest sytuacja, w której wspólnik sprzedaje swój udział bez powiadamiania spółki (nie można mu tego zabronić nawet poprzez wprowadzenie do umowy spółki ograniczeń w rozporządzaniu udziałem). Rozwiązaniem zapobiegającym takim sytuacjom jest niewątpliwie wprowadzenie do umowy spółki dodatkowych postanowień ograniczających:

  • w rozporządzaniu udziałami,
  • w udzielaniu pełnomocnictw na zgromadzenia wspólników,
  • lub postanowień o przymusowym umorzaniu udziałów w przypadkach określonych umową spółki.

Zapobieganie poprzez wprowadzanie procedur wewnętrznych

Preferowane jest również wprowadzenie w organizacji wewnętrznych procedur zapobiegających przejęciu spółki np. procedura udzielania oraz odwoływania pełnomocnictw. Z uwagi na konieczność szybkiego działania w przypadku przejęcia spółki przydatne mogą okazać się również procedury systematyzujące działania po przejęciu np. zgłoszenia do banków, operatorów pocztowych, w księgach wieczystych, zawiadomienie KRS oraz prokuratury.

Nowelizacja dostępna jest pod tym adresem >> i wchodzi w życie 21 czerwca 2022 r.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *