Jakie ustawy stracą moc po wejściu w życie Konstytucji biznesu

W każdej ustawie bardzo ważne są te normy, które dotyczą innych ustaw – przepisy zmieniające i uchylające. Nie inaczej jest w przypadku Konstytucji biznesu.

W tym jednak przypadku zmian jest tak wiele, że autorzy projektu zaproponowali ujęcie ich w osobnej ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Projekt ustawy oraz uzasadnienie dostępne są tutaj: (Druk nr 2055).

Ustawa ta w całości usunie z porządku prawnego trzy inne ustawy, w tym dobrze wszystkim znaną i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta miała około 70 nowelizacji i doczekała się 6 tekstów jednolitych (ostatni 8 listopada 2017 r.). Jej główną wadą były niedoskonałe regulacje dotyczące kontroli. Czy w Prawie przedsiębiorców będzie to lepiej uregulowane? Zobaczymy.

Ponadto uchylona zostanie ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (tak, tytuł ustawy nie uległ do tej pory zmianie). Ta ustawa obecnie nie ma większego znaczenia praktycznego, ale swoje zasługi dla rozwoju gospodarczego Polski posiada.

Moc straci także ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę tę zastąpić ma ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Druk nr 2054).

Jakie praktyczne znaczenie ma uchylenie tych ustaw? O tym w kolejnych wpisach.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *