Prawo przedsiębiorców. Projekt ustawy (Druk nr 2051)

Pismem z dnia 21 listopada 2017 r. do Sejmu przesłany został projekt najważniejszej ustawy wchodzącej w skład Konstytucji biznesu, czyli Prawo przedsiębiorcy (Druk nr 2051). Warto zapoznać się z tym projektem, zmiany w toku prac parlamentarnych nie będą zapewne jakieś obszerne. Druk 2051 (projekt + uzasadnienie)  dostępny jest tutaj.

Cała projektowana ustawa liczy 72 artykuły, nie jest to więc zbyt długi akt prawny. To dobrze, czasami im mniej tym lepiej. Także w tworzeniu prawa liczy się jakość a nie ilość.

Ustawa będzie regulowała przede wszystkim kwestie dotyczące podejmowania, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej (Rozdział 2). Mam nadzieję, że w końcu usystematyzuje te kwestie, tak ważne zwłaszcza dla każdego początkującego przedsiębiorcy.

Ponadto w ustawie znajdą się przepisy o załatwianiu spraw z zakresu działalności gospodarczej (Rozdział 3). To takie zasady współpracy pomiędzy organami administracji a firmami. Kolejny rozdział dotyczy reglamentacji działalności, czyli tego, co będzie wymagało koncesji.

Rozdział 5 to kwestie bardzo ważne w praktyce i nigdy do tej pory dobrze nieuregulowane, czyli ograniczenia kontroli działalności gospodarczej. Sądzę, że na te przepisy czekają przedsiębiorcy borykający się z długimi kontrolami organów administracji. Jest to zarazem najobszerniejszy rozdział w ustawie, dlatego mam nadzieję na dobre rozwiązania.

W zasadzie ostatni, 6 Rozdział – ale wcale nie najmniej ważny – to zasady opracowania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego. Bardzo mnie to interesuje jako prawnika i praktyka. Po raz pierwszy w randze ustawy zebrano postulaty dotyczącego tego jak tworzyć prawo dla biznesu.

Jakie dokładnie regulacje zawarte są w tych przepisach? Czy rozwiązania te spełnią pokładane w nich nadzieję? O tym właśnie chcemy pisać w tym serwisie.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *