Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

Dzień 30 września 2020 r. to ważna data dla spółek akcyjnych. To ostatni dzień na podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz pierwsze wezwanie akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji związku z dematerializacją akcji, która nastąpi dnia 1 marca 2021 r.

Mocą ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw dokonano zmiany pojęcia akcji, mianowicie od dnia 1 marca 2021 r. całkowicie znikną akcje dokumentowe i zastąpione zostaną akcjami elektronicznymi. W związku z tą zmianą na spółki akcyjne oraz ich akcjonariuszy nałożono szereg nowych obowiązków. Każdy z obowiązków wskazanych ma swój ustawowy termin oraz formę realizacji. Dzisiejsza data – 30 września 2020 r. – to już kolejna ustawowa data w całej procedurze dematerializacji akcji. Jest to ostateczny termin na podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i pierwsze wezwanie akcjonariuszy. W związku z tym warto się pośpieszyć, tym bardziej, że konsekwencją przekroczenia terminu może być grzywna nawet do 20.000 zł.

Umowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Na zwyczajnych walnych zgromadzeniach odbywających się w tym roku, spółki akcyjne miały obowiązek dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Wybór ten obligował zarządy spółek do podpisania umowy z wybranym podmiotem najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej spółka aż pięciokrotnie wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Od zasady pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy ustawa nie przewiduje wyjątków, również w sytuacji jeśli po pierwszym wezwaniu wszystkie akcji wrócą do spółki.

Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc i krótszym niż dwa tygodnie oraz następują w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. W zależności więc od przepisów oraz praktyki dotyczących danej spółki można wezwać akcjonariuszy chociażby poprzez Monitor Sądowy i Gospodarczy, listy polecone czy też ogłoszenie w siedzibie spółki. Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest umieszczanie wezwań na stronie internetowej spółki w zakładce poświęconej na komunikację z akcjonariuszami. Wezwania muszą być udostępniane w ten sposób przez 3 lata licząc od dnia umieszczenia pierwszego wezwania.

Wybór strony internetowej do zamieszczania wezwań akcjonariuszy nie jest obojętny. Konkretny adres strony powinien zostać zgłoszony do rejestru przedsiębiorców. Termin na realizację tego obowiązku upłynął z początkiem roku.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy a umowa na prowadzenie rejestru

Wezwanie akcjonariuszy to trzeci krok w procedurze dematerializacji akcji. Pierwszym był wybór podmiotu prowadzącego rejestr, a drugim podpisanie umowy z wybranym podmiotem. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy należy wysłać dopiero po podpisaniu umowy z domem maklerskim.

Co dalej?

Spółka musi odpowiednio przygotować się na odbiór akcji. Ustawa nakłada na spółkę obowiązek odebrania akcji za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi, jednakże to niejedyny obowiązek związany z wydaniem akcji. Pozostałe obowiązki mogą wynikać z umowy zawartej z domem maklerskim, w szczególności w zakresie danych zbieranych od akcjonariuszy i przekazywanych do domu maklerskiego.

Dokumenty akcji

Wydanie akcji spółce wiąże się z utratą mocy obowiązującej dokumentu akcji z dniem 1 marca 2021 r. Warto również odpowiednio zadbać o dalszy los dokumentów akcji, które w wielu przypadkach mogą być cenną pamiątką.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

  • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii,
  • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii,
  • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej,
  • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii,
  • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury – porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu,
  • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *