Pismem z dnia 21 listopada 2017 r. do Sejmu przesłany został projekt najważniejszej ustawy wchodzącej w skład Konstytucji biznesu, czyli Prawo przedsiębiorcy (Druk nr 2051). Warto zapoznać się z tym projektem, zmiany w toku prac parlamentarnych nie będą zapewne jakieś obszerne. Druk 2051 (projekt + uzasadnienie)  dostępny jest tutaj.

Cała projektowana ustawa liczy 72 artykuły, nie jest to więc zbyt długi akt prawny. To dobrze, czasami im mniej tym lepiej. Także w tworzeniu prawa liczy się jakość a nie ilość.

Ustawa będzie regulowała przede wszystkim kwestie dotyczące podejmowania, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej (Rozdział 2). Mam nadzieję, że w końcu usystematyzuje te kwestie, tak ważne zwłaszcza dla każdego początkującego przedsiębiorcy.

Ponadto w ustawie znajdą się przepisy o załatwianiu spraw z zakresu działalności gospodarczej (Rozdział 3). To takie zasady współpracy pomiędzy organami administracji a firmami. Kolejny rozdział dotyczy reglamentacji działalności, czyli tego, co będzie wymagało koncesji.

Rozdział 5 to kwestie bardzo ważne w praktyce i nigdy do tej pory dobrze nieuregulowane, czyli ograniczenia kontroli działalności gospodarczej. Sądzę, że na te przepisy czekają przedsiębiorcy borykający się z długimi kontrolami organów administracji. Jest to zarazem najobszerniejszy rozdział w ustawie, dlatego mam nadzieję na dobre rozwiązania.

W zasadzie ostatni, 6 Rozdział – ale wcale nie najmniej ważny – to zasady opracowania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego. Bardzo mnie to interesuje jako prawnika i praktyka. Po raz pierwszy w randze ustawy zebrano postulaty dotyczącego tego jak tworzyć prawo dla biznesu.

Jakie dokładnie regulacje zawarte są w tych przepisach? Czy rozwiązania te spełnią pokładane w nich nadzieję? O tym właśnie chcemy pisać w tym serwisie.

W ostatni piątek, 12 stycznia 2018 r., sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji zajęła się rządowym projektem czterech ustaw tworzących pakiet Konstytucji biznesu. Prace Komisji obejmowały: projekt ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051), ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052), ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053) oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054). Piąta ustawa z tego pakietu, czyli przepisy wprowadzające (chyba najobszerniejsza z tych ustaw), będzie procedowana niedługo.

Przyjęte przez Komisję poprawki nie wydają się znaczące.

Już niedługo – zgodnie z planem ma to być 1 marca 2018 r. – wejdzie w życie pakiet ustaw dotyczących działalności gospodarczej, który otrzymał nazwę Konstytucja Biznesu. Cele autorów – przede wszystkim Premiera Mateusza Morawieckiego – są ambitne:  reforma i uproszenie przepisów dotyczących prowadzenia biznesu.

W skład Konstytucji biznesu wejdzie kilka ważnych ustaw

Prawo przedsiębiorców, 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,

Ustawa  o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier Morawiecki powiedział kiedyś, że to będzie „Największa zmiana prawa gospodarczego od 25 lat.

Czego dokładnie będą dotyczy te ustawy? Jakie zmiany przyniosą przedsiębiorcom? Czy rzeczywiście będzie łatwiej i taniej rozpocząć i prowadzić działalność? Właśnie tym kwestiom poświęcony ma być ten serwis.

1 30 31 32 Strona 32 z 32