Złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

W dniu 23.04.2018 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział KRS, na posiedzeniu niejawnym postanowił wpisać wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu. Wniosek naszego Klienta, nieposiadającego w zarządzie żadnej osoby z numerem PESEL, został złożony przez mec. Karola Sienkiewicza, który podpisał go ePUAPem. Same dokumenty zostały wcześniej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (i wygenerowane w formacie xades).

Więcej na blogu:

Pierwsze skuteczne złożenie sprawozdania finansowego po 15.03.2018 r. za nami

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *