Wzór uchwały powołującej likwidatora w stowarzyszeniu

Wzór uchwały powołującej likwidatora w stowarzyszeniu

Ostatnio na blogu najczęściej omawiam różnego rodzaju (i jakości) pomysły ustawodawcy na zmianę naszego życia. Skąd wiem, że Cię to interesuje? Bo niezmiennie od blisko roku najbardziej popularnym wpisem jest wpis o zmianach w prawie o stowarzyszeniach, które weszły w życie 20 maja 2016 r., opublikowany 9 stycznia 2016 r.

We wpisie nie poruszyłam praktycznie kwestii likwidacji, ponieważ rozdział 5 (art. 36-39) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach nie zmienił się. Niemniej jednak wiele pytań, które zadajecie w komentarzach i mailach dotyczy właśnie likwidacji i likwidatora w stowarzyszeniu. W związku z tym przygotowałam krótki poradnik dotyczący zawartości uchwały, podejmowanej przez walne zebranie członków stowarzyszenia.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na treść art. 36 prawa o stowarzyszeniach. Jeśli podstawą rozwiązania ma być uchwała walnego zebrania członków, to co do zasady likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu stowarzyszenia. Nie jest to jednak przepis bezwzględnie obowiązujący – statut stowarzyszenia lub uchwała ostatniego walnego zebrania mogą inaczej uregulować tę kwestię (przy czym pierwszeństwo ma statut, a dopiero gdy nie znajdziemy w nim odpowiednich uregulowań – uchwała zebrania).

Drugi istotny przepis to art. 37 prawa o stowarzyszeniach. Określone są w nim obowiązki likwidatora. W mojej ocenie, jeśli w statucie stowarzyszenia nie ma słowa na temat likwidacji, warto po prostu te obowiązki likwidatora przepisać do uchwały. Likwidatora należy więc zobowiązać do:

  1. przeprowadzenia likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem;
  2. zawiadomienia sądu o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora;
  3. dokonywania czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
  4. podania do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
  5. po zakończeniu likwidacji – do zgłoszenia sądowi wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Co do zasady takie sformułowanie obowiązków wystarczy. Jeśli jednak walne zebranie chce jakieś uprawnienie/obowiązek likwidatora w uchwale uwypuklić i podkreślić – nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Określone ustawowo czynności likwidatora stanowią bowiem katalog otwarty, co oznacza, że jak najbardziej mogą do powyższego wymienienia być dodane jakieś dodatkowe kwestie.

Ostatnim przepisem dotyczącym likwidacji, który należy wykorzystać, przygotowując uchwałę w sprawie likwidacji, jest art. 38 prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z treścią tego przepisu:

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Nie zapomnij wskazać, kiedy uchwała wchodzi w życie! Standardowo: „z dniem podjęcia”, ale z uwagi na konieczność zamknięcia finansów niekiedy lepiej poczekać z likwidacją do końca roku kalendarzowego.

Poniżej znajdziesz przykładowy wzór uchwały o likwidacji stowarzyszenia. To stowarzyszenie zostało skutecznie przeprowadzone przez proces likwidacji przez pracowników kancelarii, a mec. Karol Sienkiewicz pełnił w nim także funkcję likwidatora.

uchwala

Photo by sk on Unsplash

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *