Działalność regulowana istniała i istnieć będzie

W jednym z „poradników” dotyczących Konstytucji biznesu, stworzonym przed podmiot prywatny, wyczytałam o niby-nowince, która pojawiła się w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Autorzy wskazali, że taką nowością jest działalność regulowana.

Dementuję plotki! To nie jest żadna nowinka! Działalność regulowana istniała i istnieć będzie. Przy okazji jednak warto pochylić się nad regulacjami dotyczącymi działalności regulowanej w Konstytucji biznesu.

Wpis do rejestru działalności regulowanej to jedna z trzech – obok koncesji i zezwolenia – form reglamentacji działalności gospodarczej, czyli sposobu na ograniczenie wolności działalności gospodarczej. Jednocześnie jest to forma „najłagodniejsza” – uzyskanie zezwolenia czy koncesji wymaga ze strony przedsiębiorcy o wiele większego zaangażowania i wysiłków. Trzeba uważać – jeśli działalność gospodarcza, którą chcemy prowadzić, podlega reglamentacji, nie może ona być działalnością nieewidencjonowaną.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców,

jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej.

Bez zmian więc pozostaje kwestia dotycząca uregulowania wszystkich rodzajów działalności regulowanej w odrębnych przepisach. Takim przykładem działalności regulowanej jest działalność kantorowa, uregulowana w ustawie – Prawo dewizowe (napisaliśmy kiedyś z kolegą na ten temat artykuł – dostępny on-line s. 143-153).

Wykonywanie działalności regulowanej poprzedzone jest spełnieniem określonych w danych ustawach warunkach (różnych – w zależności od tego, jakiej działalności dotyczą). Na etapie składania wniosku przedsiębiorca musi jednak tylko oświadczyć, że je spełnia. Do weryfikacji dochodzi dopiero w toku prowadzenia działalności regulowanej, podczas kontroli organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Organ taki może skontrolować przede wszystkim zgodność wykonywania danej działalności z wpisem do rejestru czy przestrzeganie warunków jej wykonywania.

W kontekście rejestrów działalności regulowanych ważna jest ich jawność (choć to także nic nowego). Dane z rejestrów dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego NIP są udostępniane w sieci teleinformatycznej.

 

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *