Biała lista podatników VAT

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że od 1 września działa już tzw. biała lista podatników VAT. Umożliwia ona sprawdzenie czy Twój kontrahent jest płatnikiem podatniku VAT, a przede wszystkim – jaki numer rachunku bankowego został przez niego zgłoszony do Urzędu Skarbowego lub CEiDG.

Podstawą jest weryfikacja rachunku na liście (tj. biała lista podatników VAT). Kontrahenta można znaleźć on-line tutaj:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Znaczenie wykazu podatników

Wykaz ten zyska istotne znaczenie od 1 stycznia 2020 r. Od tego bowiem dnia wykonanie przelewu na rachunek bankowy, który nie jest wskazany w wykazie na kwotę równą lub większą niż 15.000 zł będzie się wiązało z:

brakiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu należności z faktury w tej części, w jakiej płatność przekracza 15.000 zł,

odpowiedzialnością solidarną wraz z kontrahentem za niezapłacony VAT.

Jeżeli rachunek bankowy nie znajdzie się w wykazie, to fakturę będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że w terminie 3 dni od dnia płatności zgłosimy ten fakt do Urzędu Skarbowego.

Sankcje te nie będą jeszcze dotyczyły płatności dokonywanych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Warto weryfikować siebie i kontrahenta

Z uwagi na wskazane zmiany, już teraz zalecamy weryfikację w wykazie swoich firm. Istotne jest sprawdzenie czy znajdują się tam wszystkie wykorzystywane rachunki bankowe. Jeżeli nie, to należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia do CEIDG w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku spółek konieczne jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (formularz NIP-8). Pozwoli to na uniknięcie problemów z płatnościami pomiędzy kontrahentami. Co więcej, w ten sposób uniknie się konsekwencji związanych z niezgłoszeniem rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego (grzywna za wykroczenie skarbowe).

Natomiast od 1 stycznia 2020 r. zalecamy weryfikację kontrahentów i porównywanie rachunków bankowych z faktury i wykazu w przypadku wszystkich płatności na kwotę równą lub większą niż 15.000 zł, przy czym decyduje kwota na fakturze, nawet gdy opłacamy ją w częściach.

Inaczej może zrobić się naprawdę gorąco. 

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *