Zmiany w przedawnieniu

9 lipca 2018 r. to ważny dzień. Weszła bowiem w życie ustawa zmieniająca przepisy dotyczące przedawnienia. O tym jak wyglądają zmiany w przedawnieniu wspominaliśmy wiele razy.

Zarówno prawo materialne – okres przedawnienia jest skracany z 10 lat do 6 lat w przypadku roszczeń majątkowych oraz tych, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Zmieniają się również reguły procesowe – Sąd z urzędu będzie brał pod uwagę przedawnienie roszczenia wobec konsumenta. Co więcej, przedawnienie będzie teraz następowało z ostatnim dniem kalendarzowym roku, w którym mija okres przedawnienia, o ile okres przedawnienia wynosi 2 lata lub więcej.

Co to oznacza dla nas, czyli ludzi związanych z prawem pracy? Nie do końca wiadomo. Teoretycznie kwestie związane z przedawnieniem są w sposób niemal wyczerpujący uregulowane w Kodeksie pracy. Więcej o tym jak wyglądają zmiany w przedawnieniu w sprawach związanych z prawem pracy przeczytasz na blogu:

Zmiany w przedawnieniu

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *