Wcześniejsza emerytura a łączone stanowiska pracy w warunkach szczególnych

Problematyka wcześniejszej emerytury wciąż pozostaje gorącym tematem, a to dlatego że ZUS nadal masowo wydaje decyzje odmowne. W dużej części decyzje te są zupełnie bezzasadne. Nawet jeżeli pracodawca wystawił prawidłowo świadectwo pracy, to nadal ZUS może stanąć okoniem i odmówić przyznania prawa do emerytury. Ostatnio coraz częściej spotykamy się ze sprawami, w których decyzja odmowna była uzasadniona faktem, że ubezpieczony zatrudniony był na tzw. łączonych stanowiskach pracy.

O tym co oznacza pojęcie łączone stanowiska pracy w warunkach szczególnych możecie przeczytać na blogu:

Wcześniejsza emerytura a łączone stanowiska pracy w warunkach szczególnych

Podobne artykuły