Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca

Numer PESEL dla prezesa cudzoziemca to ostatnio gorący temat. Niemal tak bardzo jak sprawozdania finansowe, z którymi jest bezpośrednio związany. Nie jest konieczny, ale bardzo się przydaje.  

Zmiana przepisów prawa w zakresie składania sprawozdań finansowych wpłynęła nie tylko na przedsiębiorców oraz sądy. Dotyczy to również urzędów dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy. Mianowicie coraz więcej cudzoziemców decyduje się na uzyskanie numeru PESEL i pyta, do której dzielnicy w stolicy wniosek taki złożyć. Codziennie odbieramy emaile i telefony w tej sprawie, a to dopiero początek okresu sprawozdawczego.

Przypomnę zatem, że po pierwsze numer PESEL potrzebny jest do bezpłatnego podpisania dokumentów finansowych profilem zaufanym. Po drugie numer PESEL przyda się także do ich bezpłatnego złożenia w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Nie wiesz, jak podpisać sprawozdanie? Czytaj tutaj

Wniosek o numer PESEL dla cudzoziemca niezamieszkującego na terenie Polski

Cudzoziemiec, który wnioskuje o nadanie numeru PESEL może stawić się w Polsce osobiście w tym celu lub złożyć wniosek za pośrednictwem pełnomocnika.

Wniosek o nadanie numeru PESEL wypełnia się na specjalnym formularzu udostępnionym w tym celu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wniosek składa się wraz z załącznikami w wybranym urzędzie dzielnicy Warszawa.

Załączniki do wniosku

Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy załączyć:

  1. poświadczoną z oryginałem kopię paszportu cudzoziemca;

Poświadczenia może dokonać albo notariusz albo konsul Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli poświadczenia dokonuje notariusz zagraniczny dodatkowo należy załączyć do wniosku tłumaczenie przysięgłe takiego dokumentu.

Uwaga! Dokumenty pochodzące z państw spoza Unii Europejskiej muszą zostać opatrzone klauzulą apostille.

Poświadczenie konsularne nie wymaga tłumaczenia przysięgłego ani klauzuli apostille, ponieważ konsul RP posiada uprawnienia notariusza polskiego w zakresie poświadczania kopii dokumentów.

  1. oświadczenie cudzoziemca, że nie zamieszkuje na terenie Polski;
  2. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.
Uzasadnienie wniosku

Ważne jest również to, aby wniosek odpowiednio uzasadnić. W przypadku konieczności posiadania numeru PESEL dla celów sprawozdań finansowych wskazać należy odpowiednie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i załączyć wydruk informacji aktualnych z Rejestru przedsiębiorców KRS.

Nie wiesz jak złożyć sprawozdanie finansowe? Możemy zrobić to za Ciebie. 

Profesjonalny pełnomocnik

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaoszczędzić czas i nerwy mogą skontaktować się z naszą Kancelarią. Pomagamy nie tylko w uzyskaniu numeru PESEL, ale również w złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium. Doradzamy przede wszystkim w kwestiach prawnych, ale kwestie techniczne nie są nam obce. Okazuje się, że numer PESEL dla prezesa cudzoziemca nie jest wielkim problemem.

Kontakt do Kancelarii

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Składanie sprawozdań finansowych

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *