Załączniki w elektronicznym KRS

Proces informatyzacji rejestrów w Polsce trwa. Od lipca wszystkie wnioski składane w Krajowym Rejestrze Sądowym są elektroniczne. Czytelnicy pytają nas o załączniki – w jakiej formie je złożyć. Szczególnie te oryginalne. Jest na to kilka sposób.

Celem informatyzacji KRS było ułatwienie i usprawnienie składania i rozpatrywania wniosków. Potwierdzamy, że taki sposób składania wniosków jest bardzo wygodny, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Załączniki w elektronicznym KRS muszą być sporządzone w odpowiedniej formie. Procedura może się skomplikować jeśli nie posiadamy dokumentów elektronicznych (tj. z elektronicznymi podpisami).

O nowelizacji, jej wadach i zaletach pisał mec. Karol Sienkiewicz tutaj >>

Załączniki elektroniczne

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci elektronicznej. Oznacza to, że dokumenty należy sporządzić jako elektroniczne (np. word lub pdf), a następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załączniki w formie papierowej

Gdy dokumenty będące załącznikami do wniosku sporządzono w formie papierowej (podpisane tradycyjnie, na piśmie) to wnioskodawca ma do wyboru dwie opcje złożenia takich załączników:

  1. wniosek do KRS może złożyć profesjonalny pełnomocnik np. radca prawny. Wtedy poświadcza on dokumenty za zgodność z oryginałem. W ten sposób powstają odpisy elektroniczne – i to wszystko,
  2. w przypadku, gdy wniosek składa osoba inna niż wyżej wymieniona (np. członek zarządu) – w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, należy do Sądu dostarczyć oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo. Tak więc załączniki w elektronicznym KRS, które zostały sporządzone w formie papierowej mogą wydłużyć całą procedurę.

Dokumenty notarialne

W przypadku załączników mających formę aktu notarialnego, wystarczy we wniosku wskazać numer z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Dzięki temu sąd automatycznie uzyska akt notarialny w formie elektronicznej i dołączy go do wniosku.

Z pełnomocnikiem łatwiej

Od początku lipca złożyliśmy już kilka takich wniosków. Sam proces składania wniosku wraz z załącznikami jest prosty i szybki. A po złożeniu wniosku w Portalu Rejestrów Sądowych otrzymujemy takie powiadomienie:

Teraz już tylko czekamy na pozytywne rozpoznanie.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *