Prosta Spółka – czy to ma sens?

Ustawa wprowadzająca Prostą Spółkę Akcyjną jest jedną (obok Konstytucji Biznesu) z pakietu „100 zmian dla firm”. Ten nowy byt prawny powstał z myślą przede wszystkim o startup-ach, jednak płynące z niego korzyści mogą być również atrakcyjne dla pozostałych przedsiębiorców.

Nie tylko przedsiębiorcy (ale również my – prawnicy) z podekscytowaniem czekali na marzec tego roku. To właśnie w marcu 2020 r. miały wejść w życie przepisy o nowej spółce kapitałowej – prostej spółce akcyjnej. Rozczarowaniem była więc informacja, że termin ten został przesunięty o cały rok. Jedynym plusem w tej sytuacji jest czas, który zyskaliśmy na jeszcze lepsze przygotowanie się do nowej regulacji.

Dla kogo Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta spółka akcyjna to spółka dla startup-ów – tak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej P.S.A. Nowe uregulowania mają odpowiadać na wyzwania nowych technologii i innowacyjności, których podstawą jest szeroko rozumiany kapitał ludzki. W obecnym stanie prawnym brak jest możliwości uczestniczenia w spółce kapitałowej wnosząc wkład w postaci pracy, pomysłu, technologii czy know-how. Stwarza to barierę dla szerokiego grona przedsiębiorców.

Nowe przepisy prawa mają to zmienić. Do prostej spółki akcyjnej będzie można wnieść wkład w postaci pracy, łatwiej będzie można dysponować środkami spółki, minimalny kapitał akcyjny (nie utożsamiany w kapitałem zakładowym) będzie wynosił zaledwie 1 zł – to tylko kilka przykładów z licznych ułatwień.

Na marginesie warto wskazać, że startup-y to coraz silniejsza grupa biznesowa, która eksportuje swoje usługi i produkty na rynki zagraniczne. Według raportu „Polskie Startupy. Raport 2019” polskie startup-y to około 4300-4700 przedsiębiorców, z czego duża grupa robi karierę międzynarodową. Warto wspomnieć chociażby o Booksy czy też Brainly, które Eksperci z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej i MIT Enterprise Forum CEE wyróżnili w 2019 roku.

Czy to ma sens?

Opinie na temat P.S.A. są podzielone. Teoretycy prawa widzą w tym niepotrzebne mnożenie bytów prawnych, zastanawiając się jednocześnie nad możliwościami dostosowania już istniejących spółek do realiów zmieniającego się świata. Wątpliwa może wydawać się również kwalifikacja P.S.A. w gronie spółek kapitałowych, ze względu na fakt, że spółka ta będzie w sobie łączyła zarówno rozwiązania stosowane w spółkach kapitałowych jak i osobowych. Pojawiają się również negatywne komentarze dotyczące niskiego kapitału akcyjnego (minimalnie 1 zł), który może prowadzić do licznych nadużyć.

Jednakże (idąc tropem praktyków oraz biznesmenów) należy stwierdzić, że ilość i jakość korzystnych rozwiązań w nowej spółce jest zdecydowanie istotniejsza od jej minusów. Do istotnych zalet prostej spółki (oprócz tych wskazanych powyżej) będzie należało jej odformalizowanie. Przykładowo przepisy o nowej spółce przewidują łatwiejsze procedury podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego. Zaletą jest również uelastycznienie struktury organów np. poprzez możliwość powołania jednego organu – rady dyrektorów. Idąc dalej, wprowadzenie do P.S.A. przepisów o kapitale akcyjnym to zwiększenie możliwości finansowania spółki w formie tzw. crowdfundingu. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawych rozwiązań jest wiele.

Nowoczesne rozwiązania

Wartym zaznaczenia jest również to, że P.S.A. wprowadza do naszego systemu prawa nowoczesność. Przykładów na to jest kilka. Prostą spółkę założymy w jeden dzień, a to dzięki elektronicznemu postępowaniu rejestrowemu. Akcje spółki będą zdematerializowane, dostępne jedynie w elektronicznym rejestrze akcji. Zgromadzenia akcjonariuszy, w tym podejmowanie uchwał będą mogły odbywać się w formie komunikacji elektronicznej.

Duże zainteresowanie wzbudza także możliwość wykorzystania technologii blockchain w obrocie akcjami prostej spółki. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwiłoby poszukiwanie inwestorów. To ważna sprawa w szczególności dla startup-ów.

100 kilka przepisów

Prosta spółka akcyjna niesie ze sobą wiele ciekawych rozwiązań zarówno organizacyjnych jak i technologicznych. O tych najważniejszych i najbardziej interesujących opowiem na blogu już w najbliższym czasie.

Regulacja dotycząca prostej spółki to nieco ponad 100 przepisów, jest więc o czym pisać 🙂

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *