Elektronizacja postępowania rejestrowego

Już niedługo w rejestrze przedsiębiorców wszystko zrobimy elektronicznie – założymy spółkę, złożymy wniosek o zmianę danych podmiotów czy przejrzymy akta. Będzie szybciej, łatwiej i taniej.

Elektronizacja postępowania rejestrowego to w zasadzie nic nowego. Pierwszy etap reformy rozpoczął się już w 2018 r. kiedy to przedsiębiorcy zostali zobowiązani do elektronicznego złożenia sprawozdania finansowego. Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w tym zakresie. Mianowicie konieczność elektronicznego sporządzenia sprawozdania finansowego, a następnie złożenia go w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Zmiany te zmierzają ostatecznie do całkowitej cyfryzacji postępowania rejestrowego.

O tym jak złożyć sprawozdanie finansowe na nowych zasadach możesz przeczytać TUTAJ.

Wejście w życie przepisów dopiero za rok?

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy przewiduje całkowitą elektronizację postępowania rejestrowego. Zgodnie z ustawą zmiany mają zacząć obowiązywać już dnia 1 marca 2020 r. Jednakże w styczniu tego roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło, że termin ten zostanie przesunięty o rok, tj. do dnia 1 marca 2021 r. A to ze względu na nieprzystosowanie systemu teleinformatycznego. Czekamy na informacje kiedy to się stanie, inaczej przepisy zaczną obowiązywać już za dwa tygodnie.

Jak to wygląda obecnie?

W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość elektronicznej rejestracji niektórych spółek. Chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz spółki jawne. Na dalszym etapie możliwe jest również dokonywanie zmian w rejestrze (w tym zmian w umowach tych spółek) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Takie działanie jest szybsze (trwa co do zasady jeden dzień), tańsze (mniejsze opłaty sądowe oraz eliminacja kosztów notarialnych) oraz prostsze (wzory uchwał gotowe do wypełnienia znajdują się w systemie teleinformatycznym).

Jak to będzie wyglądało po zmianie przepisów?

Zmiany dążą do tego, aby wszystkie czynności przed sądem rejestrowym odbywały się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. I w związku z tym:

  1. wpisy w rejestrze będą elektroniczne:
  • każdy przedsiębiorca chcący zarejestrować działalność w rejestrze przedsiębiorców złoży wniosek o wpis elektroniczny,
  • wszystkie podmioty wpisane do Rejestru przedsiębiorców zgłoszą zmiany danych wyłącznie elektronicznie,
  1. wnioski będą podpisywane elektronicznie – profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. dokumenty elektroniczne będą wymagać poświadczenia przez występującego w sprawie np. radcę prawnego. Ewentualnie w systemie będzie można złożyć kopię (skan) dokumentów, a ich oryginały w formie papierowej dostarczyć do Sądu,
  3. akta rejestrowe będą prowadzone elektronicznie. Ustawodawca przewidział, że zasada jawności akt rejestrowych nie ulegnie ograniczeniom. Ma być wręcz przeciwnie. Każdy będzie miał dostęp do akt rejestrowych przedsiębiorców w Internecie. Przewidziana została również możliwość elektronicznego przeglądania akt w czytelniach sądów.

A co do tego wszystkiego ma Prosta spółka akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna (o której pisałam już co nieco TUTAJ) ma odpowiadać na wyzwania innowacyjności oraz technologii. Założenia te mają ułatwić i uprościć formy zarówno rejestracji takiej spółki jak i dokonywania dalszych wpisów w rejestrze tj. poprzez możliwość (a jednocześnie i obowiązek) dokonywania elektronicznych wpisów w rejestrze. Niestety zmiana terminu elektronizacji postępowania rejestrowego jest oficjalną przyczyną przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów o Prostej Spółce Akcyjnej. Czekamy więc na dzień 31 marca 2021 r.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *