Posts in Tag

Nowe obowiązki CRBR

Nowe podmioty w CRBR

Dnia 31 października 2021 r., czyli już za kilka dni wchodzą w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na podmioty obowiązane do zgłoszenia danych w CRBR. Poszerzony został również katalog podmiotów

Czytaj dalej