Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna w nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców?

W ustawie – Prawo przedsiębiorców ustawodawca wprowadza nowe pojęcie określane jako utrwalona praktyka interpretacyjna. Wiąże się ona ściśle z zasadą pewności prawa, wyrażoną w art. 14 ustawy – Prawo przedsiębiorców: Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Jak wskazują projektodawcy w uzasadnieniu do ustawy: … Czytaj dalej Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna w nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców?