Trudny czas dla spółek komandytowych

Właściciele spółek komandytowych coraz licznej zastanawiają się na przekształceniem swoich spółek w inną formę działalności wskutek ustawy obciążającej te spółki podatkiem CIT. Możliwości przekształceń jest wiele, warto jednak zastanowić się nad tą najkorzystniejszą, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających chociażby z umów na dofinansowanie wskutek kryzysu wywołanego COVID-19.

Trudny czas dla spółek komandytowych związany jest nie tylko z kryzysem związanym z epidemią COVID-19. W ostatnim czasie Sejm przyjął projekt ustawy (z ustawą można zapoznać się TUTAJ), zgodnie z którym spółki komandytowe mają zostać obciążone podatkiem CIT. Oznacza to de facto podwójne opodatkowanie, na poziomie Spółki oraz wspólnika przy wypłacie zysku.

Przekształcenia spółek

Procedura przekształcenia z formalnego punktu widzenia jest dosyć pracochłonna i dzieli się na trzy fazy.  W pierwszej kolejności zarząd (lub wspólnicy) sporządza plan przekształcenia, którego celem jest przede wszystkim określenie majątku spółki oraz wartości udziałów. Plan przekształcenia należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności (inaczej jest w przypadku spółek jednoosobowych oraz przekształceń w spółkę akcyjną). Drugim etapem jest zwołanie zgromadzenia wspólników celem podjęcia uchwały o przekształceniu, która określa także brzmienie nowej umowy spółki, powstanie nowych organów oraz nowych udziałów (praw i obowiązków). Uchwała umieszczana jest w protokole sporządzanym przez notariusza. Dokonanie wpisu w KRS jest ostatnim etapem przekształcenia.

Dodatkowe wymogi przekształcenia

Spółkę komandytową można przekształcić zarówno w inną spółkę osobową jak i spółkę kapitałową. Jednakże obecna sytuacja będzie zmuszała przedsiębiorców do przekształceń spółki kapitałowej w inną spółkę osobową. W takim przypadku przepisy prawa przewidują konieczność uzyskania zgody wszystkich wspólników na przekształcenie.

Najczęstszym celem będzie zapewne spółka jawna. Ale uwaga, ustawa przewiduje również obciążenia podatkiem CIT niektórych spółek jawnych. Chodzi o te spółki, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz gdy spółka nie złoży wymaganego nowymi przepisami oświadczenia. Oświadczenie obejmuje informacje o osobach fizycznych czerpiących zyski ze spółki. Tak więc należy dokładnie przeanalizować sytuację prawną poszczególnych spółek (również tę, która ulegnie zmianie) przed przystąpieniem do przekształcenia.

Ograniczenia w przekształceniach

Szczególną uwagę należy zwrócić na ograniczenia w przekształceniach. Ograniczenia określa Kodeks spółek handlowych, ale mogą one również wynikać chociażby z umów cywilnoprawnych. W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców skorzystało z tzw. pomocy covidowej. Ważne, aby przeanalizować zapisy tych umów właśnie w kontekście przekształcenia. Dla przykładu, 31 sierpnia 2020 r. ukazał się komunikat PFR w sprawie reorganizacji podmiotów a udzielonych, w związku z COVID subwencji. Zgodnie z komunikatem nie jest wymagana zgoda PFR na przekształcenie małych i średnich firm. Inaczej może być w przypadku tzw. dużych firm, które będą zobowiązane uzyskać zgodę PFR na przekształcenie.

Ostateczna wersja ustawy ani czas jej wejścia w życie nie są jeszcze znane. Niemniej warto przygotować się na nadchodzącą przyszłość, żeby nie być zaskoczonym jak podczas pierwszej fali COVID-19.

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

  • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelnościpraktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej,
  • Piotra Zamrocha Przesył energii– porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
  • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii
  • Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy– praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
  • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu– wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
  • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury– porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Kadencja członka zarządu
Doradca Rady Nadzorczej

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *