Składanie sprawozdań finansowych w 2019 r.

Do zamknięcia kwestii sprawozdań finansowych pozostał nam już tylko ostatni krok – złożenie sprawozdania finansowego w systemie teleinformatycznym.

Są dwie drogi składania sprawozdań finansowych. Nieważne którą z nich wybierzemy, za każdym razem sprawozdanie finansowe należy złożyć w systemie S24. Pierwszą czynnością jest więc założenie tam konta.

To w jaki sposób będziemy składać sprawozdanie finansowe zależy przede wszystkim od tego, czy posiadamy numer PESEL. Po drugie, numer ten należy ujawnić w Rejestrze przedsiębiorców KRS. I z tym konsekwentnie związane będą nasze dalsze działania.

Sprawozdanie bezpłatne

Sprawozdanie bezpłatnie może złożyć co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL został ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub  łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu. Chodzi tu o członków zarządu, prokurentów, a także syndyków, zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidatorów.

Przykład: W spółce „Oliwia” Sp. z o.o. jest trzech członków zarządu. Prezes zarządu może samodzielnie reprezentować Spółkę, a pozostali członkowie zarządu muszą ze sobą współdziałać. Ponadto w Spółce powołany został prokurent samoistny. Oznacza to, że może on samodzielnie reprezentować Spółkę. Każda z wymienionych osób posiada numer PESEL ujawniony w Rejestrze przedsiębiorców.

Kto w spółce „Oliwia” Sp. z o.o. może złożyć sprawozdanie finansowe w systemie S24?

Odpowiedź brzmi: każda z wymienionych osób.

Składając bezpłatne sprawozdanie w systemie S24 dokonujemy jego zgłoszenia. To znaczy, że złożone przez nas dokumenty automatycznie trafiają do Repozytorium Dokumentów Finansowych, po ich uprzedniej weryfikacji przez system.

Sprawozdanie płatne

Jeżeli spośród osób fizycznych reprezentujących spółkę żadna nie posiada numeru PESEL ujawnionego w Rejestrze przedsiębiorców KRS to wciąż spółka może złożyć sprawozdanie finansowe w systemie teleinformatycznym. Jednakże czynność ta będzie odpłatna – 140 zł. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim członków zarządu – obcokrajowców, którzy nie wystąpili o nadanie numeru PESEL.

Składając sprawozdanie płatne, w systemie S24 należy wypełnić wniosek o zmianę danych podmiotu w Rejestrze przedsiębiorców oraz załączyć wymagane dokumenty finansowe. Wniosek ten jest rozpatruje Sąd. W tym przypadku nie mamy więc do czynienia z automatyczną rejestracją dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Postępowanie w systemie S24

Postępowanie w systemie S24, niezależnie od tego czy składamy sprawozdanie płatne czy bezpłatne, jest podobne. Do wniosku lub odpowiednio zgłoszenia należy dołączyć wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, prawidłowo stworzone i podpisane sprawozdanie finansowe.

Należy pamiętać również o dołączeniu pozostałych dokumentów rocznych. Niektóre z tych dokumentów mogą być stworzone w innej formie niż sprawozdanie finansowe, o czym pisałam tutaj.

Składanie sprawozdań finansowych przez profesjonalnych pełnomocników

Dobrą informacją jest to, że już od kwietnia dokumenty finansowe będą mogli składać do Rejestru profesjonalni pełnomocnicy, co z pewnością ułatwi pracę przedsiębiorcom.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły
Składanie sprawozdań finansowych

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Waldek pisze:

    Dzień dobry,

    Czy dobrze rozumiem, że w przypadku odpłatnego składania sprawozdania nie różni się to od tego, co było kiedyś?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

      Waldek, procedura jest podobna, chociaż występują różnice. Oczywiście chodzi o rok 2018, bo „kiedyś” to było papierowo, ale tak już nie można.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *