Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem zawieszenia działalności

Prawo przedsiębiorców – najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu – wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r., czyli za niecałe 3 tygodnie. Termin wejścia w życie tej ustawy wynika wprost z artykułu 1 ust. 1 ustawy zawierającej przepisy wprowadzające:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Oznacza to, że niemal cała ustawa będzie obowiązywać już od końca kwietnia.

A jaki to przepis wejdzie w życie dopiero 1 lutego 2019 r.? Otóż wskazany powyżej art. 24 ust. 6 brzmi:

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650).

O co chodzi?

Żeby to wyjaśnić muszę przypomnieć, że możliwe będzie zawieszanie działalności spółki. Same zasady zawieszania omawialiśmy w tym wpisie:

Przedsiębiorca sprawę w urzędzie załatwi przez zwykły email

Jednak dzisiaj ważne jest to, że wniosek o zawieszenie działalności może złożyć także przedsiębiorca wpisany do KRS, najczęściej jakaś spółka osobowa lub kapitałowa. A ile takie zawieszenie może trwać? Tyle, ile wskazano we wniosku (co najmniej 1 dzień).

I co wynika z tego ust. 6, który oczekuje na wejście w życie do lutego 2019 r.? Otóż wynika z niego, że przedsiębiorca z KRS może mieć zawieszoną działalność nie tak długo, jak sobie życzy, ale tylko do dnia „automatycznego wpisu informacji o wznowieniu” działalności.

A kiedy ów automatyczny wpis nastąpi? Jeszcze nie wiadomo, bo przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie uległy w tym zakresie zmianie. Pierwotny projekt przewidywał stosowne rozwiązania, ale ostatecznie z nich zrezygnowano. Należy zatem niedługo spodziewać się zmiany ustawy o KRS.

Tymczasem przedsiębiorca wpisany do KRS będzie mógł – od 30 kwietnia – zawieszać swoją działalność na dowolnie długi okres. Przynajmniej przez jakiś czas.  

Jeżeli zaś interesuje Cię funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego koniecznie zajrzyj na blog mec. Karoliny Rokickiej-Murszewskiej:

http://zakonczeniedzialalnosci.pl/2018/03/19/sprawozdania-finansowe-po-15-marca-2018/

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *