O nas

Jesteśmy prawnikami i przedsiębiorcami. Dlatego wiemy, że Konstytucja biznesu istotnie zmieni otoczenie prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z tego powodu postanowiliśmy komentować i analizować przepisy wchodzące w skład tego pakietu ustaw. Jeżeli Ciebie też to interesuje, napisz do nas, postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

 

KAROL SIENKIEWICZ

Partner, radca prawny

Radcą prawnym jestem od 2002 r. i od kilkunastu lat doradzam przede wszystkim przedsiębiorcom. Ze szczególną uwagą skupiam się głównie na trudnych aspektach funkcjonowania firm – doradzam przy zakładaniu, rozwoju oraz likwidacji przedsiębiorstw. Moje artykuły publikuje m.in. portal ekonomiczny Gazety Wyborczej i INFOR. Jestem członkiem Bussines Centre Club oraz Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, sądy rejestrowe często wyznaczają mnie na kuratora spółek. Jako radca prawny współpracuję z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Związkiem Pracodawców Ciepłownictwa w Warszawie. Od wielu lat prowadzę popularny blog http://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl

 

KAROLINA ROKICKA-MURSZEWSKA

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Jestem absolwentką prawa i europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Zajmuję się tworzeniem i likwidacją podmiotów (spółek, stowarzyszeń, fundacji). Reprezentuję przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Prowadzę blog http://zakonczeniedzialalnosci.pl Jestem wpisana na listę kandydatów na kuratorów przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Współpracę z Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch łączę z pracą asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego. Jestem doktorem nauk prawnych (dyscyplina: prawo administracyjne). Na co dzień prowadzę zajęcia dla studentów z prawa i postępowania administracyjnego. Jestem również autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz samorządu terytorialnego.