Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r.

To już pewne – Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia. Cały pięciopak ustaw, uchwalonych (po poprawkach Senatu) 6 marca 2018 r., został bowiem ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 marca 2018 r. A zatem czas start, trzeba się przygotować na nowe przepisy!

Oto pozycje z Dziennika Ustaw, linki prowadzą do strony dziennikustaw.gov.pl:

646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

649 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Termin wejścia w życie przepisów Konstytucji biznesu wynika z art. 1 przepisów prowadzających, który brzmi tak:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

A skoro publikacja nastąpiła 30 marca, to „po upływie 30 dni” oznacza, że ustawy wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.  

W ustawach są jednak wyjątki, które zaczną obowiązywać nieco później, o nich też zapewne tu napiszemy.

 

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *