Czy Prawo przedsiębiorców zmieni zasady płatności gotówkowych?

Limit transakcji gotówkowych. Miałeś kiedyś z tym do czynienia? W Polsce od wielu już lat płatności pomiędzy przedsiębiorcami muszą być dokonywane przez rachunki bankowe. Nie dotyczy to na szczęście wszystkich płatności, ale tylko takich, które przekraczają pewien próg istotności.

Limit transakcji gotówkowych

Do końca 2016 r. próg ten wynosił równowartość kwoty 15.000 euro. Jednak od początku 2017 r. został obniżony do 15.000, ale złotych.

Kwestię tę reguluje obowiązujący jeszcze art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który brzmi tak:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Pamiętaj, skoro do ustalania progu liczy się transakcję, to płatności częściowe w gotówce i tak będą naruszać ten przepis. Liczy się wartość transakcji a nie wysokość płatności.

Skutki przekroczenia limitu 15.000,- zł

A jakie sankcje grożą za płatności gotówką powyżej limitu 15.000 zł? Nie się to sankcje karne, ale jeszcze gorsze, czyli podatkowe.

Otóż zgodnie z przepisami ustaw podatkowych:

podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Tak brzmi przepis art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Analogiczne brzmienie ma art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Ustawy podatkowe idą nawet jeszcze dalej, bo z płatnością gotówką powyżej 15.000,- zł zrównują nabycie lub wytworzenia środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Czy Konstytucja biznesu zmieni coś w tym zakresie?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta.

Zasada została utrzymana. W Prawie przedsiębiorców jest bowiem art. 19, który brzmi identycznie jak cytowany powyżej art. 22 ustawy o swobodzie działalności. Nie warto go zatem powtarzać. Cała ustawa jest tutaj.

Ustawa wprowadzająca zmienia też obie ustawy podatkowe – o CIT i PIT. Po wejściu w życie Konstytucji biznesu przepisy odsyłać będą do limitu z art. 19 Prawa przedsiębiorców.

Innymi słowy – stan prawny nie ulegnie zmianie ani na jotę. Nadal pamiętaj, że jak zapłacisz gotówką powyżej 15.000,- zł to fiskus może wyrzucić taką fakturę z kosztów uzyskania przychodu.

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

 1. Grzegorz pisze:

  Witam, a czy Gmina jest traktowana jaki przedsiębiorca?

  • Oliwia Radlak pisze:

   Grzegorz,
   gmina nie jest przedsiębiorcą, jednakże wykonując niektóre ze swoich zadań własnych może być traktowana jak przedsiębiorca np. zawierając umowy o roboty budowlane.

  • Grzegorz pisze:

   A jeżeli gmina sprzedaje działki?

   • Oliwia Radlak pisze:

    Grzegorz, aby odpowiedzieć na to pytanie musiałabym znać więcej szczegółów. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od uszczegółowienia Twojego pytania.

 2. Grzegorz pisze:

  Pytanie jest proste : skoro gmina nie widnieje w CEIDG to jak może prowadzić działalność gospodarczą?

  • Oliwia Radlak pisze:

   Gmina prowadzi działalność gospodarczą m. in. w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Nie jest wtedy wpisywana do żadnego rejestru.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *