Gdzie będzie siedziba Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Projekt pakietu ustaw tworzących Konstytucję biznesu sprawnie przeszedł przez Sejm (ustawy uchwalono 26 stycznia 2018 r.), ale zatrzymał się w Senacie. Senatorowie zaproponowali zmiany do wszystkich ustaw, w tym także do tej, która dotyczy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zmiany proponowane w ustawie o Rzeczniku nie są kolosalne – w sumie tylko 4. Dwie z nich mają charakter terminologiczny (sejmowi specjaliści nie wyłapali pewnych niuansów). Jedna – bardzo trafna – dotyczy doprecyzowania uprawnień Rzecznika do występowania do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa. Senat zauważył, że uprawnienie to zostało przyznane w zasadzie dwa razy, zatem raz zbędnie. Pozostawiono taki zapis, mówiący o tym, do czego Rzecznik ma prawo:

występować do Sądu Najwyższego z wnioskiem, o którym mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5);

Czwarta – i chyba najciekawsza – poprawka mówi zaś o tzw. dekoncentracji. Senatorowie uznali, że należy ministrowi gospodarki dać w ustawie pewne wytyczne co do tego, jaka ma być treść statutu nowego urzędu i gdzie ma się mieścić siedziba Biura Rzecznika:

W statucie określa się w szczególności siedzibę Biura Rzecznika oraz pełnomocników terenowych Rzecznika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań Rzecznika i kierując się potrzebą dekoncentracji.

Dekoncentracja. No i kto powiedział, że siedziba „główna” Rzecznika musi się mieścić w Warszawie? Jakiś czas temu proponowano, by np. siedzibę Trybunału Konstytucyjnego przenieść poza Stolicę. Dlaczego ten nowy Rzecznik miałby być w Warszawie? A zrównoważony rozwój? A koszty? Przecież wiadomo, że w Warszawie jest najdrożej. Skąd właściwie bierze się ten „warszawocentryzm”? W całej Europie stosuje się rozwiązania, które „wyprowadzają” urzędy centralne poza stolice. A może u nas zacząć właśnie od Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Toruń byłby idealną siedzibą. Dobrze położony, z odpowiednią infrastrukturą i kadrami. A do tego wygodny i piękny. ZAPRASZAMY!

Oliwia Radlak
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *